Herdenken op (3) 4 mei in Terwolde tijdens Corona..


 

Bron: Voorster Nieuws

Een moment van stilte in Terwolde

De dodenherdenking van 4 mei op de algemene begraafplaats van Terwolde is altijd een druk bezochte bijeenkomst. Familieleden van gevallenen, zelfs vanuit Canada, alsmede vele belangstellenden staan eenmaal per jaar samen stil bij het oorlogsverleden. Gezien de omstandigheden koos het oranjecomité, in goed overleg met gemeente Voorst, voor een aangepast programma op zondagavond 3 mei. Daarbij waren 10 genodigden aanwezig.

Burgemeester Jos Penninx en Maura Nales legden klokslag 19.00 uur de krans. Normaliter zou de gehele groep 8 aanwezig zijn. Juist Maura werd gevraagd, aangezien zij een achterkleindochter is van de overleden verzetsstrijder Arend Jan Nales. Na de kranslegging waren er korte voordrachten door de burgemeester en Maura. Middels een rondgang over de begraafplaats werd op ieder graf van een gevallene een roos gelegd. Om 19.45 eindigde de plechtige bijeenkomst bij de graven van de militairen.

De oorlog heeft in Terwolde diepe voetsporen achtergelaten. Een grote groep verzetsstrijders uit het dorp en de regio, werd op 19 november 1942 gefusilleerd te Soesterberg. Een tweede groep werd, vlak voor het einde van de oorlog op 08 maart 1945, ter dood gebracht bij Woeste Hoeve. Het is dan ook een fijn en goed initiatief, dat er alles aan is gedaan om ook dit jaar stil te kunnen staan bij dit verleden.

Wie de begraafplaats van Terwolde wil bezoeken, is daar van harte welkom. Kinderen uit groep 8 hebben gedichten en verhalen geschreven over wat vrijheid voor hen betekend. Deze verhalen zijn tentoongesteld op de begraafplaats. Ook de foto’s van de herdenking staan naast de krans, bij de ingang van de begraafplaats.

Laten we stil zijn op deze dag.
Stil, als voor de storm,
slechts twee minuten van je tijd.

Laten we stil zijn,
met immens ontzag stil, doodstil.
Voor hen die vielen voor onze vrijheid.

Maura Nales